BARBÓRKA W AGH
UROCZYSTE OBCHODY GÓRNICZEGO ŚWIĘTA

Program obchodów

30 listopada-1 grudnia 2019 r.

10:00 - 18:00 61. Międzynarodowa Wystawa i Giełda Minerałów, Skamieniałości i Wyrobów Jubilerskich, Akademia Górniczo-Hutnicza - paw. A0


4 grudnia 2019 r.

17:00 Przemarsz orszaku górniczego ulicami miasta do Kolegiaty Św. Anny
18:00 Uroczysta Msza Św. Barbórkowa w Kolegiacie Św. Anny

Mapka przemarszu


5 grudnia 2019 r.

8:30 Uroczyste otwarcie 60. Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego - Aula paw. A0
9:30 Obrady 60. Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego wg. odrębnego programu
17:00 Podsumowanie Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego - wręczenie dyplomów - Aula paw. A0
18:00 Biesiada studencka - Klub Studio, ul. Budryka 4, Miasteczko studenckie AGH


6 grudnia 2019 r.

8:00 Rejestracja uczestników sesji
8:45 - 10:15 100 lat WGiG – Aula paw. A0
11:00 Spotkanie władz Uczelni i Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH z Gośćmi przybyłymi na uroczystości - ZPiT "Krakus" ul. Reymonta 15 Ip.
13:00 Uroczyste Posiedzenie Senatu AGH z okazji Dnia Górnika - Aula paw. A0 oraz "Tradycyjny skok przez skórę" w holu paw. A0
16:30 Biesiada Górnicza – Stara Zajezdnia Kraków by DeSilva, ul. Św. Wawrzyńca 12Mapka terenów AGH z zaznaczeniem miejsc, gdzie będą się odbywać uroczystości

Mapka z lokalizacją Starej Zajezdni Kraków by DeSilva, ul. Św. Wawrzyńca 12, w której odbędzie się Biesiada Górnicza
PARTNERZY OBCHODÓW BARBÓRKI 2018