BARBÓRKA W AGH
UROCZYSTE OBCHODY GÓRNICZEGO ŚWIĘTA

Biesiada Górnicza

Zwieńczeniem uroczystości Barbórkowych na AGH jest odbywające się corocznie Spotkanie Gwarków. Od czterech lat jego forma uległa zmianie – Stare strzechy celebrują podsumowanie roku górniczego z adeptami sztuki górniczej płci obojga w ramach "Biesiady Górniczej". Wspólne biesiadowanie wedle prawa piwnego łączy pokolenia, uczy szacunku do tradycji i Naszej Almae Matris.

Zapraszamy do zapoznania się w zakładce Tradycje górnicze z opisem obchodów górniczego święta na AGH.PARTNERZY OBCHODÓW BARBÓRKI 2019