Zaproszenie

Szanowni Państwo, Drodzy Goście, Przyjaciele

Barbórka w murach Akademii Górniczo–Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie jest świętem wszystkich Absolwentów, Górników i jej Sympatyków. Święto to głęboko wpisało się w tradycje nie tylko Uczelni, ale również jest ważnym wydarzeniem kulturalnym Krakowa w trakcie, którego obserwatorzy i uczestnicy mogą zapoznać się z tradycjami górniczymi. Obchody barbórkowe w AGH są niezwykłym i uznawanym wydarzeniem dla naszej społeczności oraz gości zagranicznych.

Tegoroczne obchody Dnia Górnika w Akademii Górniczo-Hutniczej rozpoczniemy 4 grudnia 2023 roku uroczystą Msza Świętą "Barbórkową" w Kolegiacie Św. Anny o godz. 18.00. Natomiast centralne uroczystości w murach uczelni będą odbywać się w dniach 7 i 8 grudnia.

Barbórka w AGH nie może się odbyć bez udziału naszych Studentów, Absolwentów i Przyjaciół. Już dziś kierujemy do Was wszystkich słowa serdecznego zaproszenia: „Przybywajcie na Barbórkę do AGH”.


Dziekan Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami AGH

Prof. dr hab. inż. Marek Cała

Przewodniczący Komitetu Dnia Górnika

Dr hab. inż. Marek Borowski, prof. AGH