BARBÓRKA W AGH
UROCZYSTE OBCHODY GÓRNICZEGO ŚWIĘTA

Zaproszenie

Szanowni Państwo, Drodzy Goście

      Święto górnicze Barbórka w murach Akademii Górniczo - Hutniczej jest świętem wyjątkowym. Jest okazją do spotkania Absolwentów Górników, sympatyków i Pracowników WGiG oraz AGH. Wpisało się ono głęboko w tradycje nie tylko Uczelni, gdzie jest świętem statutowym, ale również Krakowa. To właśnie podczas Naszego Święta ulicami Krupniczą, Loretańską, Studencką, Św. Anny, Rynek Główny, Szewską i Podwale przechodzi Pochód lisów. Kwartały Starego Miasta wypełniają się muzyką górniczych orkiestr i światłem lampek górniczych. Widzowie i uczestnicy pochodu mogą zapoznać się z dawnymi obyczajami górniczymi.
      Tegoroczne obchody w Akademii Górniczo-Hutniczej, jeśli sytuacja na to pozwoli, rozpoczną się 4 grudnia uroczystym "Pochodem lisów", który poprowadzi orszak górniczy z ul. Krupniczej przez centrum Krakowa do kolegiaty św. Anny, gdzie celebrowana jest uroczysta Msza Święta "Barbórkowa", dla wszystkich górników regionu Małopolskiego. Centralne uroczystości Barbórkowe będą odbywać się 9÷10 grudnia 2020 r.
      Barbórka w AGH nie może się odbyć bez udziału naszych Studentów, Absolwentów i serdecznych Przyjaciół. Już dzisiaj kierujemy do Was wszystkich słowa serdecznego zaproszenia: "Bądźcie z AGH".

Dziekan Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH

Prof. dr hab. inż. Marek Cała

Przewodniczący Komitetu Dnia Górnika

Dr hab. inż. Marek Borowski, prof. AGHPARTNERZY OBCHODÓW BARBÓRKI 2019